Sekretess- och cookiespolicy

 

Tidigare versioner

Senast uppdaterad: maj 2018

 

1. INLEDNING

 

Denna Sekretess- och cookiespolicy (hädanefter kallad ”Sekretesspolicyn”) tillhandahåller detaljerad information om hur Eden Springs (Europe) SA (hädanefter kallad ”EDEN”) använder och skyddar dina personuppgifter när du surfar runt på vår webbplats www.edensprings.se (hädanefter kallad ”Webbplatsen”) samt information om dina rättigheter i detta avseende.

 

Sekretesspolicyn anger hur vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in från dig i samband med att du går in på och använder Webbplatsen för att söka information, köpa produkter och tjänster, begära ut information, kontakta oss, skicka in en ansökan eller använda någon av funktionerna eller tjänsterna på Webbplatsen.

 

EDEN respekterar ditt privatliv och all gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, inklusive spansk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, framväxande bestämmelser och alla bestämmelser som kan fungera som tillägg, kompletteringar eller ersättningar i framtiden samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) med ikraftträdande den 25 maj 2018 samt alla andra regler som kan fungera som vidareutvecklingar eller kompletteringar i framtiden.

 

Vi rekommenderar att du noga går igenom Sekretesspolicyn så att du är medveten om hur dina personuppgifter används när du besöker Webbplatsen.

 

 

2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA?

 

Personuppgiftsansvarig är en juridisk person som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Med andra ord är det personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna används.

 

I denna Sekretesspolicy syftar personuppgiftsansvarig på EDEN: Eden Springs, S.A.U. med säte på adressen Avenida del Sistema Solar, 7 Nave-D 28830, San Fernando de Henares · Madrid, Spanien, registeret i företagsregistret i Barcelona, volym 32517, ark 141, sida B-210902 med momsregistreringsnummer (CIF) A62247879.

 

 

3. VEM KAN MAN KONTAKTA HOS EDEN OM MAN HAR FRÅGOR OM PERSONUPPGIFTSSKYDDET?

 

Om du har några frågor eller om du vill få mer information om behandling och skydd av personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedanastående:

 

Personuppgiftsansvarig: Eden Springs Scandinavia

Postadress: Fosievägen 15 214 31 Malmö Sverige

Telefon: 020 521 521

E-post: GDPR.Inquiries@edensprings.com

 

Du kan även kontakta vår sekretessansvarige/dataskyddsombud på GDPR.Inquiries@edensprings.com

 

 

4. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

 

En personuppgifter är en upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

 

5. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR EDEN?

 

Inom ramen för Sekretesspolicyn samlar EDEN in och behandlar följande personuppgifter:

 

a)                   Identifierande information: förnamn, efternamn och identitetshandlingar (personnummer, skatteidentifieringsnummer, momsregistreringsnummer, passnummer, NIE-nummer eller uppehållstillstånd).

 

b)                   Kontaktuppgifter: postadress, e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer.

 

c)                   Transaktionsuppgifter: information om köp, beställningar, avtal, fakturering, upphämtningar, betalningsmetoder, bankuppgifter och annan information som har samband med transaktioner oss emellan.

 

d)            Elektroniska data: IP-adress, enhetstyp, enhets-ID, webbläsare, språkversion av webbläsare, domänen som används vid besök på Webbplatsen, surfhistorik och aktiviteter på Webbplatsen.

 

EDEN samlar inte in information om minderåriga med avsikt, förutom i de fall där deras föräldrar eller annan målsman gett sitt uttryckliga tillstånd till detta. Du intygar härmed att du är över 16 år.  Om du vet eller misstänker att EDEN lagrar personuppgifter om minderåriga ber vi dig kontakta oss via någon av kanalerna som anges i avsnitt 3 i denna Sekretesspolicy (link to sector 3), så kommer vi skyndsamt radera uppgifterna i fråga.

 

 

6. INSAMLING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

EDEN samlar in och behandlar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du interagerar med Webbplatsen, i synnerhet när du gör följande:

 

 • ber oss om information eller offerter på produkter eller tjänster
 • tecknar en prenumeration på vårt nyhetsbrev
 • registrerar dig för tillträde till vår kundzon eller förnyar åtkomsten till kundzonen
 • kontrollerar om tjänsten kan beställas till ditt hem eller annan adress
 • beställer produkter och tjänster från EDEN
 • frågar efter teknisk support eller hjälp med någon av EDENS tjänster
 • skickar in CV i samband med jobbansökningar.

 

Du är endast skyldig att uppge de personuppgifter som behövs för att EDEN ska kunna tillhandahålla tjänster till dig eller för att ge dig tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du efterfrågar.

 

Om du exempelvis vill teckna en prenumeration på EDENS nyhetsbrev måste du uppge en e-postadress. Om du ber oss om information eller om du vill att vi ska kontakta dig måste du uppge de kontaktuppgifter som krävs för att detta ska vara möjligt. Om du vill beställa en produkt eller tjänst som EDEN säljer via Webbplatsen måste du (bland annat) uppge en postadress så att vi vet vart vi ska skicka varan. Om du vägrar uppge några personuppgifter överhuvudtaget kan vi tyvärr inte tillhandahålla några tjänster till dig.

 

Alla fält i formulären på Webbplatsen som är märkta med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i. Om du vägrar fylla i något obligatoriskt fält eller om du skriver nonsens eller uppger felaktiga uppgifter kan vi tyvärr inte behandla din begäran och vi kan heller inte tillhandahålla tjänsten eller funktionen i fråga. 

 

Du förbinder dig att uppge sanna, kompletta, korrekta och giltiga personuppgifter och du ansvarar också för att uppgifterna är aktuella i alla lägen.

 

Du behöver inte uppge några personuppgifter för att surfa runt på Webbplatsen. Däremot samlar EDEN automatiskt in nedanstående information om dig vid besöket på Webbplatsen med hjälp av cookies (om inställningarna i din webbläsare tillåter detta):  IP-adress, enhetstyp, enhets-ID, webbläsare, språkversion av webbläsare, domänen som används vid besök på Webbplatsen, surfhistorik och aktiviteter på Webbplatsen. Mer information finns i avsnitt 12 i Sekretesspolicyn, ”ANVÄNDNINGEN AV COOKIES”.

 

 

7. SÅ HÄR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER SYFTE MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Personuppgifterna som du tillhandahåller eller som vi inhämtar från dig används huvudsakligen till att behandla dina förfrågningar och transaktioner, tillhandahålla en högklassig tjänst till dig samt informera dig om erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Nedan redovisas skälen till varför vi behandlar dina personuppgifter:

 

a)       För att tillhandahålla information på din begäran, till exempel i form av offerter på produkter och tjänster. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

b)       För att kunna skicka ut ett nyhetsbrev med information, reklam, kampanjerbjudanden och nyheter gällande produkter och tjänster från Eden Group samt produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

c)       För att kontrollera om tjänsten kan beställas till ditt hem eller annan adress. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av din begäran och vårt behov av att vidta steg inför ingående av avtal.

 

d)       För att kunna lägga till dig i vårt kundregister, behandla dina transaktioner, uppfylla avtalsmässiga förpliktelser, ge dig åtkomst till kundsidor, skicka ut relevant information om produkter och tjänster samt skicka dig aviseringar om leveranser, underhåll, fakturering, upphämtningar, betalningar, behandla transaktioner, hantera betalningsmetoder, skicka ut meddelanden om tjänsten, skicka ut meddelanden om avtal och transaktioner, administrera lojalitetsprogram, rabatter och erbjudanden, genomföra undersökningar om kundnöjdhet eller produkter och tjänster som marknadsförs och distribueras av EDEN. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av det faktum att du är en av våra privatkunder eller att vi måste beredas tillfälle att uppfylla villkoren för ett köp- eller tjänsteavtal. Om du är företagskund kan vårt berättigade intresse bestå av avtalsskrivning och tillhandahållandet av en tjänst till det företag som du är anställd av eller som du utför uppdrag åt.

 

e)       För att skapa ett konto som ger dig tillträde till vår kundzon, förnyar åtkomsten till kundzonen och ger dig tillgång till informationerna och tjänsterna som finns där: information om ditt kundkonto, fakturering, betalningar, beställningar, information om produkter och tjänster som marknadsförs och distribueras av EDEN samt hantering av lojalitetsprogram, rabatter och erbjudanden. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av det faktum att du är en av våra privatkunder eller att vi måste beredas tillfälle att uppfylla villkoren för ett köp- eller tjänsteavtal. Om du är företagskund kan vårt berättigade intresse bestå av avtalsskrivning och tillhandahållandet av en tjänst till det företag som du är anställd av eller som du utför uppdrag åt.

 

f)        För att kunna besvara förfrågningar om teknisk support eller hjälp med någon av EDENS tjänster. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

g)       För att kunna behandla eventuella jobbansökningar och ge dig svar med hjälp av de kontaktuppgifter som du skickat till Eden Springs. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

h)       För att (om du ger ditt medgivande) skicka dig reklamutskick om våra produkter och tjänster samt om produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN, våra publikationer, undersökningar, kampanjmaterial, annonser, kuponger, erbjudanden (inklusive personanpassade erbjudanden), rekommendationer av våra produkter och tjänster samt om produkter och tjänster från tredje part som marknadsförs och distribueras av EDEN i enlighet med dina intressen och en profil som vi har tagit fram, via telefonsamtal, brev, e-post, sms och mms. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

i)         För att skydda vår Webbplats och all information. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ett berättigat intresse av att tillhandahålla en säker miljö, skydda EDENS system och användarinformation samt att förhindra obehörig åtkomst och missbruk av EDENS system och användarinformation.

 

j)         För intern administration: planering, resursallokering, policyarbete, kvalitetsarbete, strategisk analys, marknadsföring, affärsutveckling, övervakning, revision, utvärdering och rapportering. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ett berättigat intresse av att förstå och analysera den egna affärsutvecklingen, förbättra våra produkter och tjänster samt att hitta nya sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet.

 

k)       Mer information om syftena bakom användningen av cookies finns i avsnitt 12 i Sekretesspolicyn, ”ANVÄNDNINGEN AV COOKIES”. I detta fall utgörs den rättsliga grunden till behandlingen av ditt medgivande.

 

När den rättsliga grunden utgörs av ett medgivande kan du när som helst återkalla detta medgivande genom att skicka ett meddelande till GDPR.Inquiries@edensprings.com med en kopia av din fotolegitimation eller annan identitetshandling, din korrespondensadress och all information som krävs för att vi ska kunna behandla din begäran. Du kan alltid kontakta oss via någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna Sekretesspolicy.

 

Observera att du måste inte ta emot reklamutskick för att kunna upprätthålla en affärsmässig relation med oss. Om du vill välja bort reklamutskick kan du när som helst meddela oss via någon av kontaktmetoderna eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de reklamutskick som du får via e-post eller, om du får reklam i någon annan form, genom den procedur som anges i anslutning till detta.

 

I vilken utsträckning är beslutsfattandet automatiserat?

 

EDEN använder till viss del automatiserade beslutsfunktioner för att ingå, upprätthålla och avsluta avtal med kunderna. I de fall där vi använder sådana processer informerar vi dig om detta, informerar dig om dina rättigheter i samband med ett sådant förfarande och följer i övrigt gällande lagstiftning

 

Använder ni profilering?

 

Vi utvecklar ibland en ”kommersiell profil” utifrån den information du har tillhandahållit för att kunna erbjuda dig produkter och/eller tjänster som stämmer in med det du är intresserad av samt för att förbättra din användarupplevelse. Inga automatiserade beslut fattas med utgångspunkt från någon sådan profil.

 

 

8. PARTER SOM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

 

All användning, överföring och delning av personuppgifter med tredje part sker i enlighet med villkoren som anges i Sekretesspolicyn. EDEN kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part. Dina personuppgifter delas endast med andra personer eller organisationer när du gett ditt tillstånd till detta eller i enlighet med gällande lagstiftning i de fall samtycke inte är nödvändigt för en viss överföring.

 

Vi kan vid behov komma att dela eller lämna ut personuppgifter till tredje part för att uppnå något av nedanstående syften eller när lagen så kräver:

 

a. Våra leverantörer. EDEN kan komma att dela eller lämna ut personuppgifter till företag som utför avtalsreglerade tjänster åt oss på vårt uppdrag i något av de syften som anges i avsnitt 7 i denna Sekretesspolicy. Exempel på detta är IT-tjänster, webbplattformstjänster, orderhantering, leveranser, betalningshantering, e-postutskick, callcenter, Web Positioning Services, marknadsföring, marknadsanalyser och kampanjadministration. Om någon av dessa tjänsteleverantörer någon gång behöver få tillgång till dina personuppgifter så får de endast använda uppgifterna till att tillhandahålla en tjänst på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner. De är också ålagda att behandla uppgifterna konfidentiellt, att skydda dem och att återlämna eller förstöra informationen när den inte längre behövs.

 

b. Juridiska skyldigheter: EDEN kan komma att överföra dina personuppgifter när detta krävs för att uppfylla lagstadgade krav, inklusive utlämnande till behörig myndighet, domare eller domstol. Detta innefattar rättsliga förfrågningar som inkommer från myndigheterna i enlighet med spansk lag 10/2010 av 28 april rörande åtgärder för att förhindra penningstvätt och finansiering av terroristverksamhet.

 

c. Företag i Eden Group: EDEN kan komma att lämna ut personuppgifter till företag inom EU som tillhör Eden Group och som tillhandahåller tjänster åt oss och agerar personuppgiftsbiträde i enlighet med avsnitt 7 i Sekretesspolicyn.

 

d. Dataöverföringar över nationsgränserna. Dina personuppgifter kan komma att delas med ett israeliskt systerföretag i vår koncern som tillhandahåller IT-relaterade tjänster, support och underhåll till resten av Eden Group och agerar personuppgiftsbiträde. Israel är ett land som anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt Europakommissionens beslut av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel.

 

 

9. SÄKERHETSÅTGÄRDER SOM VI HAR VIDTAGIT FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

 

EDEN har vidtagit alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som lagen kräver för att skydda dina personuppgifter från missbruk, förstörelse, förlust, oavsiktliga eller illvilliga ändringar, spridande eller icke-auktoriserad åtkomst samt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda mot dataintrång.

 

Webbplatsen har ett inloggningssystem med användarnamn och lösenord som säkerställer att endast godkända användare får tillgång till den privata kundzonen. EDEN kommer inte att använda den här informationen i något annat syfte än att upprätthålla driften av den ovannämnda kundzonen, upprätthålla en affärsmässig relation med dig samt tillhandahålla tjänsterna i kundzonen. 

 

Du förbinder dig att förvara och hantera användarnamnet på ett ansvarsfullt sätt. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas. Det får heller inte lånas ut till någon tredje part, inte ens tillfälligt. Av den anledningen måste du vidta alla till buds stående åtgärder för att skydda lösenordet och hindra att det faller i händerna på någon tredje part. Du ansvarar ensam för hur ditt lösenord används och EDEN ska inte kunna hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av din underlåtenhet.

 

Om du känner till eller misstänker att lösenordet används av tredje part eller att dina personuppgifter missbrukas eller används utan din tillåtelse måste du varsko oss så snart som möjligt via någon av kanalerna som anges i avsnitt 3 i Sekretesspolicyn.

 

 

10. SÅ LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

 

EDEN lagrar dina personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra åtagandena för vilka de samlades in, alternativt så länge som du inte utnyttjar din rätt till radering eller återkallande av medgivande.

 

Uppgifterna kommer att raderas efter en viss tid, såvida inte lagen föreskriver eller tillåter en längre lagringstid (till exempel för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk). Vi belägger dem även med en blockering tills de kan raderas.

 

Vi använder följande kriterier för att fastställa hur länge personuppgifterna ska sparas:

 

a)       Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla den information som du efterfrågar (inklusive offerter på produkter och tjänster) under den tid det tar att behandla din begäran. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

b)       Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att skicka vårt nyhetsbrev till dig tills du återkallar ditt medgivande eller meddelar att du vill säga upp prenumerationen. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

c)       Vi lagrar de personuppgifter som du uppgett för registrering i vår kundzon så länge som avtalet med EDEN äger giltighet eller tills du säger upp prenumerationen på de privata sidorna. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

d)       Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att kontrollera om tjänsten kan beställas till ditt hem eller annan adress tills ärendet anses avslutat. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

e)       Vi lagrar de personuppgifter som du uppgett vid köp av produkter och tjänster från EDEN inom ramen för en affärsmässig relation så länge som avtalet med EDEN äger giltighet eller tills vi har utövat våra rättigheter och fullgjort våra avtalsmässiga åtaganden. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

f)        Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla den tekniska support som du efterfrågar eller svara på frågor om EDENS produkter och tjänster under den tid det tar att behandla din begäran. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

g)       När du har gett ditt medgivande till att ta emot reklamutskick lagrar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt medgivande eller meddelar att du vill säga upp prenumerationen. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

h)       När du har tillhandahållit personuppgifter i samband med en jobbansökan lagrar vi generellt sett dina personuppgifter i tre år. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och den preskriptionstid som lagen förordar.

i)         När vi sparar cookies på din enhet lagras uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer från behöriga myndigheter.

 

 

11. DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

Enligt lag har du särskilda rättigheter rörande insamling och behandling av dina personuppgifter.

 

Du har följande rättigheter:

 

a)              Rätten till information: Du har rätt att bli informerad om hur dina personuppgifter används och behandlas. Informationen ska vara exakt, tydlig, lättillgänglig och lättbegriplig. Ett klart och tydligt språk ska användas.

 

b)              Rätten till tillgång: Du har när som helst rätt att be oss bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifterna, information om hur de behandlas samt erhålla en kopia av informationen. Kopian erhålls utan kostnad, men om du därefter begär ut ytterligare kopior får vi ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnaderna. Vi kan också begära att du styrker din identitet med en identitetshandling eller kräva in mer information för att vi ska kunna hantera din begäran.

 

c)              Rätten till rättelser: Du har rätt att begäran rättelse av felaktiga, inaktuella eller ofullständiga personuppgifter så länge som dessa gäller dig. Du har också möjlighet att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

 

d)              Rätten till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Denna rätt är emellertid inte absolut. EDEN kan i vissa fall fortsätta att lagra vissa uppgifter men belägga dem med en blockering där bestämmelserna så kräver.

 

e)              Rätten till begränsning av behandling: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi fortsätter att lagra dem, men upphör att behandla dem, om något av följande villkor uppfylls:

 

- Om du inkommer med klagomål om att uppgifterna är felaktiga och ger oss en tidsfrist för att kunna verifiera uppgifterna.

- Om behandlingen bedöms vara olaglig och du motsätter dig radering av data och istället begär en begränsning av användningen.

- Om EDEN inte längre behöver personuppgifterna och heller inte behandlar dem, men du behöver få tillgång till dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

- Om du har kommit med invändningar mot behandlingen och vi inväntar bekräftelse på vems berättigade skäl som väger tyngst, dina eller EDENS.

 

f)               Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du äger rätt att utöva denna rättighet om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande eller regleras av ett avtal och i de fall behandlingen har automatiserats.

 

g)              Rätten att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot all behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering. Vi får inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

h)              Rätten att återkalla samtycke: I de fall där vi har fått ditt medgivande till att behandla dina personuppgifter i samband med genomförandet av vissa aktiviteter (till exempel för att kunna skicka reklam till dig), har du när som helst rätt att återkalla detta medgivande.

 

i)         Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du äger rätt att lämna in ett skriftligt klagomål till Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifterna på http://www.datainspektionen.se/

 

Om du vill utöva dina rättigheter ska du skicka ett meddelande till GDPR.Inquiries@edensprings.com  med en kopia av din fotolegitimation eller annan identitetshandling, din korrespondensadress och all information som krävs för att vi ska kunna behandla din begäran.

 

Om du vill återkalla ditt medgivande till att ta emot reklamutskick kan du när som helst meddela oss via någon av kontaktmetoderna eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de reklamutskick som du får via e-post eller, om du får reklam i någon annan form, genom den procedur som anges i anslutning till detta.

 

Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär, får vi ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran.

 

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du kontakta oss via någon av de kanaler som anges i avsnitt 3 i denna Sekretesspolicy.

 

12. ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

 

Cookies gör det möjligt att bland annat känna igen dig och komma ihåg dina inställningar nästa gång du besöker oss.  För att detta ska vara möjligt måste vi få lagra en liten datafil på din enhet.

 

Vad är en cookie?

 

En cookie är en fil som sparas på användarens enhet. Den innehåller data som kan uppdateras och återskapas av den part som har installerat filen.

 

Om du går in på Webbplatsen och godkänner installationen av cookies kommer små informationsfiler att sparas på din enhet (dator, surfplatta mobiltelefon etc.). Cookie-filer är en viktig del av den teknik som får Webbplatsen att fungera som avsett och de är inte skadliga i sig.

 

Cookies installeras och lagras på din enhet för att möjliggöra spårning av dina Internet-aktiviteter.

 

Du kan välja att helt inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om du inaktiverar cookies kan detta leda till att Webbplatsen eller några av dess delar slutar fungera som avsett.

 

Typer av cookies som vi använder

 

Beroende på vem som ansvarar för cookie-filerna kan vi komma att använda följande typer av cookies:

 

 • Förstahandscookies: Cookies som skickas till användarens enhet från en dator eller domän som hanteras av webbplatsutgivaren och från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls.

 

 • Tredjepartscookies: Cookies som skickas till användarens enhet från en dator eller domän som inte hanteras av webbplatsutgivaren, utan av en annan organisation som behandlar informationen som inhämtas från cookie-filerna.

 

Vår Webbplats använder sig av både förstahands- och tredjepartscookies.

 

Cookies ordnade efter giltighetstid:

 

 • Sessionscookies: En typ av cookie som samlar in och lagrar data när användaren besöker en webbsida. De används ofta för att lagra information och kan endast användas en enda gång för att tillhandahålla en begärd tjänst (till exempel en lista över köpta produkter).
 • Beständiga cookies: En typ av cookies som lagrar data på enheten och som kan nås och anpassas under en tidsperiod som anges av den organisation som ansvarar för cookie-filen i fråga. Tidsperioden kan sträcka sig från några minuter till flera år.

 

Vår Webbplats använder sig av både beständiga och sessionscookies.

 

Så här används cookies i samband med webbplatsen

 

 • Tekniska cookies: Gör det möjligt för användaren att surfa in på en webbplats, plattform eller app och använda olika funktioner eller tjänster där. Exempel på sådana funktioner kan vara trafikövervakning, dataöverföringar, sessionsidentifiering, inloggningar på sidor med begränsad åtkomst, lagring av artiklar i en beställning, genomförande av ett köp, anmälan eller ansökan olika evenemang, säkerhetsfunktioner, lagring av innehåll för delning av videor och ljud eller delning av innehåll i sociala medier.
 • Anpassningscookies: Gör det möjligt för användaren att få tillgång till tjänsten med allmänna funktioner som har fördefinierats på användarens enhet. Exempel på sådana funktioner är språk, vilken typ av webbläsare som används för att komma åt tjänsten, regionalanpassad konfiguration för den fysiska plats där användaren finns när denne försöker komma åt tjänsten etc.
 • Analyscookies: Gör det möjligt för den organisation som ansvarar för cookie-filen att spåra och analysera beteenden hos webbplatsens användare. Informationen som samlas in med den här typen av cookies används för att mäta aktiviteten på webbplatser, appar och plattformar samt för att definiera surfprofiler för webbplatsernas, apparnas och plattformarnas användare. Information om hur användarna nyttjar tjänsterna analyseras och används sedan till att förbättra tjänsterna.
 • Annonscookies: Gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera annonsutrymmet som webbplatsutgivaren har tillhandahållit på en webbplats, app eller plattform via vilken den begärda tjänsten tillhandahålls. Cookie-filerna kan innehålla annonsvisningsvillkor som berör exempelvis publicerat innehåll eller annonsvisningsfrekvens.
 • Beteendebaserade annonscookies: Gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera annonsutrymmet som webbplatsutgivaren har tillhandahållit på en webbplats, app eller plattform via vilken den begärda tjänsten tillhandahålls. Cookie-filerna lagrar information om användarnas beteenden som inhämtats genom kontinuerlig övervakning av deras surfvanor. Denna process kan innefatta skapandet av specifika profiler som används för att avgöra vilka annonser som ska visas.

 

Webbplatsen använder cookies i de syften som anges ovan.

 

Nedan följer en tabell med information om de cookies som används på Webbplatsen:

 

Cookies

Domain

Purpose

Duration

Type of cookie

1P_JAR

.google.com

 

 

 

AID

.google.com

 

 

 

APISID

.google.com

 

 

 

CONSENT

.google.com

 

 

 

DSID

.doubleclick.net

 

 

 

HSID

.google.com

 

 

 

IDE

.doubleclick.net

 

 

 

NID

.google.com

 

 

 

OTZ

www.google.com

 

 

 

SAPISID

.google.com

 

 

 

SID

.google.com

 

 

 

SIDCC

.google.com

 

 

 

SSID

.google.com

 

 

 

_hstc

.hotjar.com

 

 

 

_ga

.hotjar.com

 

 

 

_ga

.edensprings.se

 

 

 

_gid

.edensprings.se

 

 

 

__hjIncludedInSample

www.edensprings.se

 

 

 

adaptive_image

www.edensprings.se

 

 

 

has_js

www.edensprings.se

 

 

 

hubspotuk

.hotjar.com

     

mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel

.hotjar.com

     
                 Vi använder ett remarketing-verktyg från Google Adwords. Med det här verktyget kan du publicera annonser i Googles innehållsnätverk utifrån besökshistorik från vår Webbplats. Av den anledningen innehåller en del sidor på Webbplatsen ett kodavsnitt märkt \"remarketing tag\". De här taggarna läser av och konfigurerar webbläsarens cookies för att fastställa vilka typer av annonser som ska visas för användaren, baserat på uppvisade beteenden vid tidigare besök på Webbplatsen. Exempel på faktorer som kan spela in är vald surfväg, var du surfade, vilka sidor du besökte och åtgärder som du vidtog. De remarketing-listor som skapas i samband med detta lagras i en databas på Googles servrar, tillsammans med alla cookie-ID:n som är kopplade till listorna eller intressekategorierna. Informationen används endast för att identifiera en viss webbläsare. Google har inte möjlighet att identifiera användaren utifrån denna information.

 

Så här inaktiverar du cookies

Du kan konfigurera webbläsarens inställningar på att avvisa alla cookies. Om du inaktiverar cookies kan detta leda till att Webbplatsen eller några av dess delar och tjänster slutar fungera som avsett. De flesta webbläsarna gör det möjligt att helt inaktivera cookies och du kan när som helst välja vilka cookies som du vill tillåta för användning med den här Webbplatsen genom att justera webbläsarinställningarna. Du hittar mer information om detta i webbläsarens inställningar. Här nedan finns länkar till de vanligaste webbläsarna:

 

 

 

13. TILLÄGG

 

EDEN förbehåller sig rätten att göra tillägg till och anpassa Sekretesspolicyn efter förändringar på Webbplatsen eller i behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kommer EDEN att kontakta dig genom de sedvanliga kanalerna och i god tid informera dig om ändringarna. Du kommer också beredas tillfälle att läsa igenom den nya Sekretesspolicyn.

 

Både den uppdaterade och alla de tidigare versionerna av Sekretesspolicyn kommer att finnas tillgängliga på Webbplatsen.