FELSÖKNING

Här följer några enkla punkter att kontrollera. Om ingen av dessa åtgärder hjälper, gör en felanmälan på 020 521 521 eller info@edensprings.se.

Instruktioner för LB1000

Instruktioner för LB2300


 


 

 LB1000

 

Maskinen låter inte när jag trycker på knappen/vrider om vredet?

 

- Är maskinen påslagen?
   - Kontrollera on/off knappen på höger sida
   - Är sladden i?

 

 

- Är behållaren med använda kapslar full?
   - Ta bort spillbrickan och töm behållaren


 

 Maskinen låter, men det kommer ingen dryck när jag trycker på knappen/vrider om vredet?

- Är vattnet slut?
   - Kontrollera att tanken är fylld över markeringen "MIN"
   - Är tanken nedtryckt, så att den har full kontakt mellan tank och maskin?

 

 


LB2300

 

 
1 - Är maskinen påslagen? Lyser maskinens display?

- Kontrollera att du slagit på strömbrytaren på baksidan av maskinen.

- Kontrollera att strömsladden är kopplad till rätt eluttag i väggen och sitter i på baksidan av maskinen.

- Finns det ström i vägguttaget?

 

2 - Finns det vatten i behållaren?

Så här gör du för att fylla på:

- Lås upp locket till vattenbehållaren.

- Ta ur behållaren genom att dra den rakt upp.

- Fyll på vatten och sätt sedan tillbaka behållaren uppifrån och ned.

- Sätt på locket.

 

3 - Kontrollera om sumpbehållaren full och sitter på plats.

Så här gör du:

- Dra ut sumplåda och kapselbehållare rakt ut.

- Häll ut ev. sump och tömt behållaren för förbrukade kapslar.

- Sätt tillbaka.

 

4 - Har du lagt i en kapsel?

Så här gör du:

- Öppna kapselluckan, lägg kapseln med locket nedåt, skjut in kapseln och stäng luckan.


5 - Är maskinen ordentligt rengjord?

Så här gör du:

- Gör en genomspolning genom att trycka på rinsingknappen (längst upp till vänster).

- Bekräfta med enterknappen (dvs. steam-knappen till höger om rinsing-knappen )

 

 

Skölj av bryggen:

- Öppna dörren med hjälp av nycklarna.

- Dra ut behållaren för de använda kapslarna.

- Ta ut bryggen genom att skjuta ”push”-knappen till höger, dra bryggen rätt ut.

- Skölj av med varmt vatten. (Du behöver inte diska etc skölj bara av den!)

- Sätt in bryggen igen.

 


6 - Ånga eller tevatten fungerar inte!

Så här gör du:

- Torka av ångröret, gärna med varmt vatten.

- Spola även rent med hett vatten genom att trycka på hetvattenknappen.

- Man bör även ta bort ångröret genom att skruva den övre svarta delen motsols och sedan dra av det nedåt, och diska av delarna med varmt vatten.

- Sätt sedan tillbaka ångröret och skruva fast den svarta delen medsols.

 

 

Det står en kod i maskinens display: Kod 11.

Gör så här:

- Öppna dörren och kontrollera om en kapsel fastnat

- Om det har gjort det så tar du bort kapseln, stänger dörren och startar om maskinen.


 Kod 21.

Gör så här:

- Kontrollera att vattenbehållaren är påfylld och rätt monterad.

 


 

 Kod 22-29 & 80-99.

Gör så här:

- Starta om maskinen. 


 Kod 30-79.

Ring vår kundservice på 020 521 521.