DAGLIG SKÖTSEL

 

Daglig skötsel av kaffemaskinen

Instruktioner för LB1000

Instruktioner för LB2300


 


Daglig skötsel av LB1000


 

 

1. Töm spillbrickan och kapselhållaren (det går inte att brygga kaffe när denna är full).

Gör så här: Fäll ut ångröret och dra sedan kapselhållaren rätt ut.

1. Töm spillbrickan och kapselhållaren

 

2. Fyll på vatten när det understigit strecket på vattenbehållaren.

2. Fyll på vatten

 

3. Gör en genomspolning ett par gånger i veckan. Detta görs för att spola bort kafferester och för att förhindra att det bränner fast.

Gör så här: Tryck ner kapsel som sitter i brygghuvudet försiktigt med hjälp av en penna. Vrid spaken till höger och låt det spola till mängden av cirka ett vanligt dricksglas.

3. Gör en genomspolning

4. Rengör ångröret.

OBS! Om du använder ångröret för att skumma mjölk, var noga med att torka av det efteråt, gärna med varmt vatten. Detta då mjölk är en färskvara och kan sätta igen röret om rester av mjölken sitter kvar.

Ibland bör man även ta bort munstycket på ångröret genom att dra det nedåt, och diska med varmt vatten under. Sätt sedan tillbaka munstycket.

 

Om du har några frågor eller får du problem så är det bara att kontakta oss på: 020 521 521.


Daglig skötsel av LB2300

 

 

 

1. Töm spillbrickan och kapselhållaren när det indikeras i displayen.

Gör så här: Dra rätt ut och när den är tömd, sätt tillbaka.


 

2. Fyll på vatten när det indikeras i displayen.


 

3. Gör en genomspolning ett par gånger i veckan.

Gör så här: Tryck på rinsingknappen (längst upp till vänster)

Bekräfta med enterknappen (dvs. steam-knappen till höger om rinsing-knappen)

Detta gör att automaten spolas rent mer noggrant än den automatiska genomspolningen som sker i samband med att maskinen startar / går från stand-by läge


 

4. Skölj av bryggen en gång i veckan

Gör så här: Öppna dörren med hjälp av nycklarna.

Ta ut bryggen genom att skjuta "push"-knappen till höger, dra bryggen rätt ut.

Skölj av med varmt vatten. (du behöver inte diska etc skölj bara av den)

Sätt in bryggen igen.

 

5. Rengör ångröret.

OBS! Om du använder ångröret för att skumma mjölk, var noga med att torka av det efteråt, gärna med varmt vatten. Detta då mjölk är en färskvara och kan sätta igen röret om rester av mjölken sitter kvar.

Ibland bör man även ta bort munstycket på ångröret genom att dra det nedåt, och diska med varmt vatten under. Sätt sedan tillbaka munstycket.

 

Om du har några frågor eller får du problem så är det bara att kontakta oss på: 020 521 521.